Prislista

Smådjur

 

Allmän undersökning

Besiktning, inkl intyg

Valp/Kattungepaket

(Besiktning, Vaccination, Chipmärkning)

 

Vaccination, hund, DHPPi/Pi

Vaccination, katt, Tricat/Ducat

Vaccination , rabies

Vaccination, herpes

 

Kloklipp

Avmaskning inför resa

 

För övriga behandlingar debiteras kostnader för materiel samt tidsåtgång. Detta kan därför variera. Hör av er om ni vill ha kostnadsförslag!

 

Hembesök, smådjur

Samma priser som ovan men tillkommer gör inställelseavgift samt avgift för resa.

 

 

 

 

 

600 kr

650 kr

750 kr

 

 

400 kr

400 kr

500 kr

500 kr

 

100 kr

200 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häst

 

Vaccination, influensa

Vaccination, influensa och stelkramp

Vaccination, stelkramp

Vaccination, botulism

 

Besiktning

 

Månhåleundersökning/tandkontroll:

Inställelseavgift

Sedering

Veterinärarvode

 

Alla övriga behandlingar på häst debiteras kostnader för materiel samt tidsåtgång.

 

 

 

 

500 kr

500 kr

450 kr

650 kr

 

1 500 kr

 

 

500 kr

Varierar med dos

1 200 kr / timme